Var aldrig den ”smartaste” i rummet – din ekonomiavdelning tjänar på att anlita en ekonomikonsult.

Mpya Finance, 2020

Arbetsmarknaden för ekonomikonsulter blir allt mer snabbfotad. Det är hög tid att börja dra nytta av detta faktum. Ett bolags ekonomiavdelning som redan nu ställer om för en framtid där kompetensväxlingen sker i ett högre tempo får inte bara ett försprång gentemot konkurrenterna – det blir också en mer attraktiv arbetsplats för de vassaste ekonomerna.

På Mpya Finance ser vi ett allt tydligare mönster bland de som kommer till oss för att bli ekonomikonsulter. Det är personer som inte vill stagnera, som istället jagar nya möjligheter att utvecklas. I rollen som ekonomikonsult hos oss vet man att intervallerna mellan uppdragen blir täta. Genom att oftare vara ny på en arbetsplats kan de vässa sina befintliga förmågor och samtidigt skaffa sig nya. Därmed kommer de också att göra ett bättre jobb hos de klienter som anlitar dem. Ekonomikonsulter som regelbundet växlar uppdrag är en garant för tillförseln av ny energi. Nu börjar också fler ekonomiavdelningar upptäcka att en kontinuerlig rotation av resurser bidrar till att göra avdelningen till en mer dynamisk och framåtdrivande kraft i organisationen. Det kan till och med finnas ett egenvärde att ha som rutin att till exempel en gång i halvåret växla en resurs.

Vi vet att det fortfarande finns en oro för att en ökad omsättning av arbetskraft också ska leda till en ökad oreda. Eller i värsta fall till att organisationen som helhet tappar fart. Det är oundvikligt att det sker en viss förlust av kunskap vid en övergång. Det måste man vara beredd på. Men den dynamik som tillförs genom dessa övergångar är ofta betydligt värdefullare för ekonomiavdelningens förmåga att agera inom organisationen, och så länge det finns goda rutiner för överlämningar är farhågorna generellt sett ofta överdrivna.

Dessutom har flera av de mest rutinartade uppgifterna redan automatiserats, uppgifter som krävde vana och år av inlärda mönster. Framtidens ekonomiavdelning anlitar inte en kvalificerad konsult för att göra debet och kredit. Det är inte värdehöjande insatser, vare sig för konsulten eller kunden. Dagens ekonomikonsult kopplas istället in för att säkerställa att de system som tagit över debet och kredit jobbar så effektivt som möjligt. Om en ekonomiavdelning använder sig av den senaste tekniken och av ”rätt” kompetens skapas fördelar för organisationens resultat men också för medarbetarnas personliga utveckling.

Långsiktighet bidrar till utveckling och kontinuitet

För ekonomikonsulter med det här tankesättet har det ofta inneburit en känsla av otrygghet. Att vara mellan uppdrag var en påfrestning, både för lönekontot och det egna välmåendet. Våra ekonomikonsulter jobbar däremot på samma villkor som de fastanställda kollegorna hos våra klienter. Vi ser till att våra medarbetare har en trygghet som ger dem ett större utrymme att utmana sig själva. Det gör att de som anlitas genom Mpya Finance också stannar längre i konsultrollen vilket också innebär att vi kan erbjuda en större bredd av erfarna konsulter.

Var aldrig den ”smartaste” i rummet. Det är ett motto som även en ekonomichef bör ha i bakhuvudet. Den som genomför en kontinuerlig kompetensväxling skapar inte bara en utmanande och dynamisk arbetsplats för medarbetarna. Det leder också till att man som chef hela tiden ställs mot nya idéer, och därigenom alltid tvingas utvärdera och uppdatera gamla sanningar.

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: