Vågar du göra fel? Och följdfrågan, ger du dina medmänniskor en andra chans?

Mpya Finance, 2020

Ibland hör vi kollegor säga – ”blir det inga fel, gör vi fel”. Men vad menar vi egentligen med det? Och är det på riktigt ok att göra fel? Här hade givetvis en definition av ordet fel varit önskvärt, men tänk er ett fel som inte innebär alltför stor risk för bolaget och inte medför alltför stora ekonomiska konsekvenser. Då tänker vi ungefär samma. 

Vi tror att det är superviktigt att tillåta människor att göra fel. Hur konstigt det än låter. Får vi inte göra fel kommer vi aldrig våga kliva ur vår trygghetszon – och då lär vi oss inget nytt! Vi slutar utvecklas. Och det vet vi alla: Utveckling leder till ökad självinsikt och bygger dessutom självförtroende. Kort sagt: Om rädslan för att göra fel blir för stor skapar vi en osäker miljö, som i sin tur leder till negativ stress och förlorad energi.

Men hur hittar man en organisation där jag som individ vet, och känner, att det är okej att göra fel? Och vilka förutsättningar behöver sitta på plats för att jag ska våga göra fel? Här är de nyckelord som vi har identifierat:

  • Tillit, istället för kontroll. Lita på medarbetaren. Givetvis behöver arbetsgivaren ha kontroll över vissa delar av processen, såsom bokslut och finansiering, men kanske finns det möjlighet att arbeta med hur kontrollen upplevs. Kontroll kan ha en tendens att äta tillit, därav är balansen viktig.
  • Situationsanpassning, eller om man vill kalla det flexibilitet. Vi lever i en snabbt föränderlig värld där utvecklingen ibland kan springa ifrån oss. Vi tror därför att det behöver finnas en acceptans till viss flexibilitet för hur man hanterar situationer. Det som är rätt idag behöver inte vara rätt nästa vecka.
  • Trygghet, behöver inte förklaras djupare än så.
  • Beslut, när beslut ska fattas vill vi känna oss trygga i under vilka förutsättningar vi förväntas eller kan fatta egna beslut.

Att göra fel är inte att misslyckas. Att göra fel är att leva och utvecklas. Modet att våga ska alltid vara större än rädslan att misslyckas. Fråga vilket stort företag eller idrottslag som helst.

Men det är viktigt att vi kan göra det tillsammans, och med en hjälpande hand. Och kanske viktigast av allt; sticker man ut hakan och säger att vi får göra fel – då måste vi också vara beredda att ge våra medmänniskor en andra chans.

/ Elin Lindén & Martin Forssell

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: