Bara ”hinna med”, eller bidra till affärsutveckling?

Anders Silfverling, 2023

Den klassiska ekonomiavdelningen registrerar historiska affärshändelser (bokföring), sneglar i spåkulan (budget/prognos) och stöttar VD/styrelsen i deras arbete med strategisk affärsutveckling (analyser, uppföljning, beslutsunderlag).

Uppgifter som i princip alltid hamnar i knäet på bara några få personer; ekonomerna på bolaget. Många av dessa uppgifter måste hinnas med, skötas, städas av. Det handlar om fakturering, kontering, rapportering, kundreskontra, attestering. För att nämna några.

I takt med att framtidståget, med digitalisering och automatisering, tuffat på hinner ekonomerna leverera mer av samma sak på mindre tid. Bra. Eller?

Jag vågar påstå att många företagsledare förbiser en möjlighet.

Tänk om framtidens (läs: nutidens) tekniska lösningar istället används till att frigöra tid för ekonomiavdelningen, så att de kan arbeta med värdeskapande uppgifter som till exempel utvecklingsprojekt, analyser, simuleringar eller annat som kan bidra till faktisk affärsnytta. Så att det finns mer tid till ekonomiska utvärderingar och strategier, som ger insikter, som i sin tur skapar konkurrensfördelar.

Affärsutveckling, med ett annat ord.

Mitt medskick till företagsledare är att våga ha överkapacitet på ekonomiavdelningen, för att se vad som händer när deras huvuduppgift inte är att ”hinna med”, eller ”städa av”, utan faktiskt att bidra till affärsutvecklingen.

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: