Kontroll eller frihet – eller både och? En upptäckt.

Jonas Boström, 2021

Jag har gjort en upptäckt! Vi på Mpya Finance jobbar mycket med kultur och självledarskap. Vi jobbar agilt och är en platt organisation där man är fri att ta egna initiativ. Ett ”agilt” arbetssätt myntades för övrigt först i IT-världen (”The Manifesto for Agile Software Development”), där man, kortfattat, bestämde sig för att människor och individer går före processer och arbetsverktyg, och att man hellre än att följa en plan till punkt och pricka ska och bör svara på förändring om det behövs. Typ. Vi på Mpya har blivit väldigt bra på det här. Även om vi såklart kan bli bättre.

Men mitt i den här utvecklingen, som jag stöttar fullt ut, slog det mig att den på ett sätt går stick i stäv med min roll som ekonom. Det platta, agila, kreativa, fria och ”lösa” och är så fundamentalt annorlunda jämfört med de processer, rutiner och kontrollsystem jag som ekonom är satt att ha koll på. Till och med ta fram.

Det är min upptäckt. Och frågan är: Tycker jag det är bra eller dåligt? Hur mycket frihet och lösa tyglar kan man ha i vår värld? Hur mycket VILL man ha? När man på Mpya Finance i stort sett själv väljer och styr sina vidareutbildningar, kanske man hos andra har en bestämd utvecklingsplan som man måste följa. När man hos andra får beslut från toppen om till exempel kulturfrågor, förväntas vi på Mpya ansvar för detta individuellt och själva driva de frågor vi tycker är viktiga. Vilket är ett välmående i sig, tycker jag.

Jag tycker mig se en utveckling hos yngre ekonomer som handlar om att individuell frihet, och individuellt ansvar, är viktigare och mer inspirerande än hierarkier och direktiv. Vilket jag tycker känns väldigt roligt. Det visar att vi tänker rätt.

Sedan, i ärlighetens namn, så kommer jag som ekonom aldrig undan ordning, struktur, processer, system och kontroll. Just siffror kan man inte släppa iväg på egna upptåg. Men människorna som jobbar med siffror, de vill vi ska få göra (nästan) vad de vill för att själva styra sitt liv och hitta sina drivkrafter. Det tror jag är det bästa.

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: