Till alla arbetsgivare: Det handlar inte om att välja. Det handlar om att bli vald.

Mpya Finance, 2021

”You never get a second chance to make a first impression”, lyder uttrycket. Det finns som vi alla vet många goda råd till den som är på jobbintervju, och till den som söker jobb. Men det som glöms bort är att det gäller lika mycket arbetsgivaren, bolaget. Framför allt på den marknad vi befinner oss just nu, där merparten av alla kandidater som träffar bolag på intervjuer inte själva sökt tjänsten. De har istället högst troligt blivit kontaktade av oss som rekryteringskonsulter. Så åter till frågan, hur gör du som arbetsgivare för att locka de bästa stjärnorna till just ditt team?

En gedigen behovsanalys

Ska vi ta någons tid behöver vi vara ganska säkra på att vi vet varför vi kontaktar personen (som av någon anledning missat den snyggaste annonsen till den mest spännande rollen) och utifrån det perspektivet är behovsanalysen grundbulten. Denna behovsanalys behöver vara förankrad i organisationen och relativt transparent. Då blir träffsäkerheten större, från bådas perspektiv, och kandidaten känner att jobbet är rätt och intressant.

Berätta, men lyssna också

Givetvis är det inte utan stolthet som du kallar in kandidaterna som du valt att träffa till intervju. Du vill ju berätta om bolaget som du arbetar på men också kanske lite om dig själv. Men kom ihåg, många av oss gillar att prata om oss själva och även om du ska presentera bolaget och dig själv så är kandidaten också där för att berätta om sin resa. Dela på tiden! (Inte alltför sällan hör vi från lite besvikna kandidater ”ett jätteintressant bolag, men jag fick inte berätta så mycket om mig själv”.) Att bli lyssnad på är viktigt.

Att sälja in sitt bolag

Vi säger det igen. Det är personen som väljer, inte du. Tiden då ekonomerna stod på rad för att söka till just din roll är (tyvärr?) förbi och idag gör vi glädjetjut om vi får in ett fåtal bra ansökningar som matchar annonsen och därmed behovsanalysen. De flesta kandidater vi presenterar i rekryteringsuppdrag idag är från vårt nätverk eller aktivt uppsökta för denna specifika roll. Då gäller det att kunna presentera jobbet och bolaget från sin bästa sida. Så, tänk igenom vad du vill förmedla och tänk igenom vad du tror är viktigt för den person du riktar dig till. Och ett tips, behöver du inspiration på hur du säljer in ditt bolag (om du av en händelse glömt varför du själv jobbar där) så häng med en kollega på dennes intervju, det är väl investerad tid. Och var ärlig kring möjligheter och utmaningar! Ingen, allra minst du som arbetsgivare, vinner på att locka kandidater på falska grunder.

Lyckade rekryteringar kräver onekligen mycket resurser i form av ett gediget grundarbete och ett schysst bemötande, men de mindre lyckade rekryteringarna kräver ännu mer i slutändan.

Sammanfattningsvis: tre tips för att lyckas med ett första intryck:

  • Tänk igenom din behovsanalys i ett tidigt skede då det ökar chansen att ha rätt människa framför dig, det ger bättre förutsättningar för ett gott första intryck både för dig som arbetsgivare och för kandidaten
  • Disponera tiden väl, inte bara den första minuten är viktig (kanske är helt avgörande för fortsatt intresse) utan tänk på hur du ska fördela hela tidsspannet under ditt och kandidatens första möte. Alla måste få möjlighet att komma till tals.
  • Lämna inget åt slumpen – tänk igenom vad vill du förmedla och varför.

Detta löser du galant – Lycka till!

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: