Rekryteringsyrket. Trender kommer och går, men ett bra fysiskt möte består.

Linda Målberg, 2023

Trender inom de flesta yrken, kommer och går. Så även inom yrket ”rekryteringskonsult”. Digitaliseringar, effektiviseringar av olika slag, processförbättringar, utökade testbatterier, förändrad arbetsmarknad, bättre system som minimerar felmarginaler, för att nämna några. Men blir det alltid bättre? Det är frågan. Linda Målberg har klurat lite på detta och här är hennes spaning.

Grunden i mitt arbete som rekryteringskonsult är densamma idag som för femton år sedan. En kund anlitar en rekryteringskonsult för att rekrytera en blivande kollega. Men, det vardagliga arbetet som rekryteringskonsult är ganska annorlunda jämfört med hur det var för 15 år sedan.

En av de största skillnaderna handlar såklart om teknologi. När jag började arbeta som rekryteringskonsult för snart 15 år sedan, så kunde man inte läsa mejlen i mobilen. Helt otänkbart idag, eller hur? Och vi hade alla rekryteringsannonser i dagspress – det vill säga i en fysisk tidning!

Den största förändringen idag handlar om HUR vi gör för att hitta våra kandidater. Tidigare var rekryteringsprocessen mer personlig, det vill säga fler fysiska möten, men idag har teknologi förändrat detta dramatiskt. Rekryteringskonsulter använder nu digitala verktyg som sociala medier, online-plattformar och appar för att söka efter kandidater, publicera jobbannonser och hantera kommunikationen med både arbetsgivare och kandidater.  Detta har gjort rekryteringsprocessen snabbare och mer effektiv.

De teknologiska framstegen och förändringarna i arbetsmarknaden har inte bara förändrat miljön/utmaningarna för rekryteringsindustrin, utan även för de kandidater som är ute efter nytt jobb.  Att kunna ta en intervju kl 10 hemifrån via Teams, underlättar såklart, i stället för att ta ett fysiskt möte. Smidigheten att kunna ses i stort sett på dygnets alla jobbtimmar, gör att processen kan köras mer effektivt.

En annan skillnad är att arbetsmarknaden idag är mer global. Förr i tiden var rekryteringsprocessen vanligtvis begränsad till en viss region eller stad, men idag kan vi rekryteringskonsulter söka efter kandidater över ett mycket större geografiskt område. Det har gjort det möjligt för företag att rekrytera från en större och mer diversifierad talangpool och har gjort det möjligt för kandidater att söka jobb utan att begränsas av geografiska hinder.

En annan viktig skillnad är det ökade fokuset på mångfald och inkludering. Idag är många företag mer medvetna om vikten (och fördelen!) av att ha en mångfaldig arbetsstyrka och inkludera personer från olika bakgrunder, kulturer och erfarenheter. Detta har påverkat hur vi rekryteringskonsulter söker efter kandidater och väljer ut de bästa personerna för en position.

Det innebär också att rekryteringskonsulter idag behöver ha en stark förståelse för kulturella och sociala skillnader för att kunna matcha rätt person med rätt företag.

Frågan som många ställer sig dock är om man det personliga mötet med kund och kandidat är på väg att försvinna helt och hållet? Behövs det personliga mötet för att kunna matcha rätt kandidat till rätt kund? Eller klarar vi oss på bara Teams och digitala kontakter.

Nej, är mitt svar 🙂 Men vi har vunnit massor av annat bra!

Ska vi ta ett möte? Söker du jobb? Söker du en kandidat? Gärna fysiskt möte, men Teams går precis lika bra.

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: