Nu är vi igång med PAMOJA!

Maria Brisheim, 2020


Att jobba med hållbarhet i en konsultorganisation, som dessutom har många av sina medarbetare ute på olika uppdrag, hur gör man då? Går det ens? Vi slog våra kloka huvuden ihop och bestämde oss för att tar fram en hållbarhetspolicy utefter några av FN:s globala mål, där vi som företag till exempel kan jobba med social hållbarhet (läs mer om det under Mpyas Hållbarhetsarbete). Men vi bestämde oss också för att göra ett rejält försök att minska våra individuella klimatavtryck genom att inspirera alla på Mpya att använda appen ”deedster”, som ger tips och förslag på hur man enkelt kan minska sitt klimatavtryck i vardagen. Vi kallar projektet ”Pamoja” (swahili för ”tillsammans”). 


– Vi vill öka medvetenheten hos oss alla om hur enkelt det faktiskt är. Man behöver inte ’offra’ något för att göra skillnad för klimatet. Det är små saker man kan ändra som har stor effekt”, säger Veronika Ivarsson som är en av initiativtagarna till Mpyas hållbarhetsprojekt.

Jenny Svensson som är med i samma projektgrupp fyller i:

– Det handlar om att öka kunskapen, på ett lättsamt och enkelt sätt. I många företag är det ju de anställda som påverkar miljön mest, så vi tänkte att vi skulle hitta på något som får oss alla att öppna ögonen.

Vi återkommer och berättar hur det går!

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: