Mpya Finance och Twitch Health

Emma Åberg, 2024

Vi på Mpya Finance brukar prata om hela ekonomen och hela människan. Att vi ska må bra både på jobbet och utanför. Därför jobbar vi målmedvetet med hälsa, hållbarhet och välbefinnande i alla olika former, så att det ska passa individen. (Välbefinnande är ju ett ord som är väldigt personligt. Det som passar mig kanske inte passar någon annan.)

Med dessa mål har vi på Mpya Finance under 2024 påbörjat ett samarbete med Twitch Health där vi har tagit fram Hälsokompassen: Ett projekt för hälsa och välbefinnande, tillgängligt när som helst, var som helst och anpassat för individens behov och förutsättningar.

Varför just Twitch?

Twitch Health grundades för 20 år sedan för att fylla ett tomrum i en hälsobransch som inte fungerade särskilt bra. Det är inte fel att köpa en hälsoundersökning, eller skaffa gymkort till medarbetarna, men det var ingen garanti för att medarbetarna skulle göra något som förbättrade deras hälsa, resonerade de. Twitch Health har en vision, ”ett samhälle där människor når sin hälsopotential”, och den tyckte vi på Mpya passade väldigt bra ihop med vårt sätt att se på hälsa och jobb.

Så nu, med vårt samarbete med Twitch Health, vill vi erbjuda en möjlighet för alla våra medarbetare att få ett stöd, en egen coach i mobilen för hälsorelaterade frågor, för att verkligen komma igång med hälsa och välbefinnande. Eller som Twitch Health själva säger: Hälsa som blir av.

För som, som sagt; hela ekonomen, hela människan 🙂

Vill du veta mer om Twitch kan du läsa här: https://twitchhealth.se/

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: