Hållbarhet på Mpya Finance

Mpyas hållbarhetsarbete går ut på att medvetandegöra alla dimensioner i hållbarhetsfrågan, och inspirera våra medarbetare till att bidra.  Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål har vi identifierat fyra för oss prioriterade mål, där vi bedömer att Mpya här och nu har möjlighet att göra störst avtryck och bidra med konkret förändring.  

Hela människan. Och hela ekonomen i fokus  För oss på Mpya är medarbetaren den största och viktigaste tillgången. Vi ser därför både till hela ekonomen och till hela människan.

Vi gör det genom maxat friskvårdsbidrag, individuell coaching, gemensamma träningar, må bra-aktiviteter, utvecklande uppdrag och återhämtning. Vi strävar efter att vara de allra bästa ekonomikonsulterna på marknaden där ”bästa” för oss innebär glada, inspirerade, motiverade, balanserade och kompetenta individer som tillsammans skapar ett kraftfullt bidrag till ekonomvärlden.  

Ekonomiskt hållbar tillväxt – Mpya bidrar till ett hållbart arbetsliv och hållbar tillväxt framförallt genom att arbeta långsiktigt med våra konsultlösningar, med sunda och stabila relationer med våra kunder och medarbetare. Men också att vi som företag verkar för en sund ekonomi i balans som håller över tid. Vi är kollektivavtalsanslutna och vill att alla våra anställda ska känna sig trygga med sina arbetsvillkor. Hållbar tillväxt handlar mycket om att inte äventyra framtida generationers möjligheter, och där ser vi att vi som ekonomikonsulter kan bidra genom att vara en del av framtida ekonomers utbildning och utveckling.

Vi uppmuntrar nya idéer (du vet väl vid det här laget att vårt namn betyder ”nytänkande”?) och hela vår kultur bygger på att ge individer, kollegor och kunder möjlighet att växa och utvecklas. En sådan inställning tror vi gynnar den ekonomiska tillväxten för alla.

Jämlikhet i ekonombranschen – Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

För oss är detta självklart. Och ekonombranschen, precis som många andra branscher, har mycket att jobba med när det gäller att minska ojämlikhet. Här vet vi att vi kan bidra. I varje rekryteringsuppdrag, till oss själva och till våra kunder, verkar vi för att jämna ut skillnaderna och vara medvetna om ojämlika mönster och strukturer.

Mpya för miljön – Mpyas största miljöpåverkan kommer från oss som jobbar här. Därför arbetar vi aktivt med att öka kunskapen och uppmuntra våra medarbetare att göra medvetna och klimatsmarta val i vardagen. Vi har därför en intern hållbarhetspolicy för att skapa en ram för hur Mpya internt kan göra medvetna och klimatsmarta val. Vi resonerar som så att allt börjar i det lilla. För varje medarbetare vi kan inspirera att göra ett miljömedvetet val eller tänka klimatsmart tar vi ett steg framåt.

Till sist: Att jobba med hållbarhet är ett ständigt förändringsarbete. Vårt mål är att hela tiden utvecklas och förbättra oss. Och alla som jobbar på Mpya Finance är med och bidrar. Tillsammans gör vi skillnad!