Människorna på Mpya Finance @ Anna Nord

Mpya Finance, 2019

Varför är jag ekonomikonsult?

Att få utvecklas och jobba med förändring är några av anledningarna till att jag har valt att arbeta som ekonomikonsult. Jag har hela mitt yrkesliv drivits av förändring och utveckling i kombination med redovisning. Ibland går det inte hand i hand med arbete på en ekonomiavdelning där i alla fall en del uppgifter är av återkommande karaktär. Att jobba som konsult innebär att man får komma in på ett företag, men ungefär samtidigt som ”man knäckt koden” och att arbetsuppgifterna går från att vara utvecklande till rutin så är det dags för nya utmaningar på ett nytt ställe.

Varför MPYA Finance?

För mig var valet Mpya självklart, att hitta en hemmahamn där jag har kollegor och samhörighet. Att ha någon som jobbar för att mitt nästa uppdrag blir en ny utmaning för mig och inte bara fyller ett behov hos kunden. Mitt nuvarande uppdrag för Mpya Finance är ett bra exempel på utveckling. Jag kände att jag ville gå mot att jobba på en större ekonomiavdelning och mer med IFRS och koncernredovisning. Just nu sitter jag på koncernekonomi på ett börsnoterat bolag och arbetar uteslutande med koncernövergripande frågor (koncernkonsolidering, IFRS implementering och förvärv/omstruktureringar). På Mpya utgår man från mig som individ – här får jag de utmaningar och roller jag söker. Hos oss sätter Vi ekonomen i fokus!

Livet på MPYA

Att ha en arbetsgivare som inte bara har fina ledord på pappret eller på väggen, utan faktiskt lever sina ledord är viktigt, värdefullt och avgörande för mig. Mpya Finance tar hand om sina anställda och tycker att balans i livet är viktigt. Mpya Finance har kort och gott förstått att man presterar sitt bästa när man mår som bäst. Vi träffas regelbundet för både kompetensutbyte men också för att det är kul att träffas och gör något roligt tillsammans.

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: