Dagens CFO måste både kunna räkna och bygga en attraktiv arbetsplatskultur

Anna Lannerhjelm, 2020

Det räcker inte längre att kunna hålla ordning på en koncerns räkenskaper för att platsa som CFO i en modern, snabbfotad företagskultur. Idag, när digitalisering, börsnoteringar och uppköp kan förändra ett bolags sammansättning på nolltid, ställs det helt andra krav på en CFO än tiden då kamrerstyper med bister uppsyn befolkade samma positioner.

En modern CFO måste hålla jämna steg med utvecklingen och kunna motivera drastiska förändringar, inte bara för aktieägare och kollegorna i koncernledningen, utan också för de anställda på ekonomiavdelningen. Därför är det viktigare än någonsin att den som tillsätts att styra över en koncerns finanser också har förmågan att bygga en agil arbetsplatskultur som snabbt kan svara mot de utmaningar som ett bolag i framkant idag ställs inför. Om rollen för en CFO för tjugo år sedan var av förvaltande karaktär, handlar det idag mer om viljan och förmågan till att leda i ett sammanhang av närmast konstant förändring.

De nya ”måstena”

För att locka de bästa ekonomerna på en marknad där arbetstagare har råd att vara kräsna, är en CFO som kan sälja in bolaget som arbetsplats en avgörande tillgång. Ekonomianställda ställer högre krav på sina ledare, på arbetsplatsens flexibilitet och på de utmaningar de ställs inför. Medarbetare som vet sitt värde är ofta en stark resurs. Och en CFO som har förmågan att se deras plats i teamet måste också ha förmågan att skapa en omgivning där de anställda vill stanna. Att vara kommunikativ och ha karisma har därför blivit lika viktiga egenskaper hos en CFO som kompetensen att hantera ett företags ekonomi.

Betydelsen av mjuka värden är också något som är utmärkande för de svenska företagskulturen. Internationell erfarenhet är alltid ovärderlig på dagens alltmer globala marknad. Men den CFO som inte förstår den alldeles särskilda, svenska mixen av både högpresterande och platt organisation kan få problem i ett sammanhang där chefens roll lika mycket handlar om att coacha som att leda. Det är en CFO:s uppgift att bygga ett starkt team. Och det är teamets sammanlagda styrka som definierar en CFO:s pondus. Inte hens förmåga att peka med hela handen. En CFO är en del av laget.

Allt detta är centralt i en värld av allt mer komplexa affärsmodeller. Att bygga ett team som förstår komplexiteten i en marknad där varor och tjänster ofta är en del av samma erbjudande är helt avgörande för att lyckas som CFO. En modern CFO måste också ha ett stort tekniskt kunnande och ha ett utpräglat systemtänkande på ett helt annat sätt än för tjugo, eller bara tio år sedan. Fusioner, uppköp och möjligheten att snabbt anpassa ett bolag till nya förutsättningar kräver också förmågan till snabba och ofta genomgripande systemomställningar. Systemvetenskap, insikt i automatisering och en förståelse för digitaliseringens helt centrala betydelse för att överleva som bolag. Kombinera det med förmågan att bygga en högpresterande kultur som lockar de bästa ekonomerna – utan att tumma på de traditionella kraven för en ekonomichef. När vi på Mpya Finance rekryterar för CFO-positioner vet vi att det är den mixen som krävs för att bli framgångsrik.

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: