Ska du anlita ekonomikonsult? Förtroende och öppenhet nyckeln till framgång.

Joakim Hansen, 2020

Tempo, flexibilitet och spetskompetens. Det ställs idag högre krav än någonsin på bolagens ekonomiavdelningar. Därför är det extra viktigt att det är rätt person på rätt plats när en organisation bestämmer sig för att anlita en ekonomikonsult.

En ekonomikonsult kan fylla en rad olika funktioner. Ofta handlar det om resursstöttning. Ett projekt som behöver en extra skjuts för att komma i land, eller ett nytt affärssystem som ska implementeras utan att det löpande arbetet blir lidande. Ibland är ekonomikonsulten den avgörande bryggan mellan en tidigare medarbetare och en ny stjärnrekrytering. Den som ska fokusera på nästa steg i ett företags utveckling ska inte bromsas av kvarlämnade arbetsuppgifter från en dåligt fungerande övergångsfas. Som interim resurs kan en ekonomikonsult i det läget göra all skillnad för att en ny kollega ska få bästa möjliga start.

Men hur hittar man rätt ekonomikonsult när tiden ofta är knapp?

Farmer eller hunter, heter det ju ibland i konsultvärlden. Det är förenklade kategorier som i slutändan handlar om att förstå vilken uppgift en ekonomikonsult egentligen har att fylla. Förvalta, eller driva förändring?

Den nya generationens konsultföretag, som Mpya Finance, säkerställer hela tiden att de har de bästa ekonomikonsulterna på marknaden. Det är människor som valt att vara konsulter och trivs i rollen. För dem uppstår möjligheter i det breda utbudet av uppdrag, vilket över tid skapar en palett av erfarenheter och verktyg som kan tillämpas för en mängd olika situationer.

Men för att matcha rätt ekonomikonsult till rätt uppdrag krävs det också att det företag som anlitar tjänsten vågar vara öppna med vilken situation de söker en lösning på. För konsultföretag som Mpya Finance handlar det om kunna bygga rätt förväntansbild för den ekonomikonsult som till slut tilldelas uppdraget. Då är frågan om förvalta eller förändra, hunter eller farmer, bara en början på det som måste vara ett nära och förtroligt samtal. Här är transparens ett nyckelord.

Inom svensk företagskultur har det historiskt sett rått försiktighet med att ta in ekonomikonsulter. Då är det inte konstigt att det fortfarande finns en del arbete kvar att göra. Företag som arbetar med ekonomikonsulter befinner sig inom både förtroende- och servicebranschen. Processerna är noga utarbetade, både före, under och efter uppdraget, så att både tillsättningen, själva utförandet, samt uppföljningen ska bli så framgångsrik som möjligt.

Samtidigt ska den som vänder sig till ett konsultföretag inte vänta sig en ja-sägande ordermottagare. Den nya generationens konsultföretag väntar inte på att något ska ske av slumpen, utan ser ett värde för sin kund i att diskutera och utmana – allt för samarbetet ska bli så framgångsrikt som möjligt.

Behöver du anlita en ekonomikonsult? 5 tips på vägen:

  • Välj en konsultleverantör som är specialiserad inom ekonomi.
  • Våga släppa in leverantören. Tänk på att det handlar om ett partnerskap där förtroende och långsiktighet bör vara hörnstenarna i relationen.
  • Skapa en tydlig uppdragsdefinition. Ekonomikonsulten behöver få en så klar förväntansbild som möjligt.
  • Sätt av tid för möten med din anlitade ekonomikonsult så ni säkerställer att ni jobbar mot samma mål.
  • Jobba med tät uppföljning. Tänk på att det ska vara en dialog med konsultleverantören, inte en monolog.

Fel person på fel uppdrag är en bortkastad resurs. Men när rätt person tilldelas rätt uppdrag leder det till ett partnerskap som är utmanande och utvecklande – för både kunden och ekonomikonsulten.

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: