Så leder du för att generation Y ska bli en lojal och effektiv medarbetare.

Martin Forssell, 2020

Generation Y, Generation Me eller Millennials. Kärt barn har många namn. När det handlar om personer födda mellan början av 1980-talet och mitten 90-talet gäller denna mångfald även fördomarna. Generation Y är curlad, egoistisk, illojal och törstar efter uppmärksamhet. De håller alla dörrar öppna, redo att sticka om en bättre möjlighet dyker upp och saknar respekt för auktoriteter. Det som de mest av allt eftersträvar? Att bli kändis.

Det är så klart omöjligt att göra den här sortens generaliseringar om en hel generation. Samtidigt finns det omständigheter och förutsättningar i samhället som trots allt gör att de som växte upp under den här perioden skiljer sig från generationerna före och efter dem. Lär man sig förstå det, och är villig att anpassa sitt ledarskap, då kan Generation Y bli en ovärderlig resurs som medarbetare eller ekonomikonsult.

På Mpya Finance arbetar vi med de vassaste profilerna. Och i den yngre generationens ekonomikonsulter ser vi en styrka som det blir svårt att klara sig utan i framtiden. Med rätt form av ledarskap kommer Generation Y att innebära en kapacitetshöjning i organisationen.

Därför vill vi ge fem tips på hur det redan nu går att anpassa sitt ledarskap för att få ut maximal kompetens från en flexibel, snabbfotad, socialt utåtriktad och oerhört tekniskt kunnig generation.

5 Snabba tips

1- Våga leda. Det sägs ofta att Generation Y inte har respekt för auktoriteter och helst vill jobba utan chef. Det stämmer inte. Våga vara en ledare som de yngre medarbetarna kan se upp till och respektera. Du har kompetenser och erfarenhet som Generation Y eftertraktar. Var generös!

2- Struktur. Generation Y har mycket på gång vid sidan om jobbet. Genom att bygga en tydlig struktur på arbetsplatsen blir det också lättare att fortsätta leva ett aktivt liv på fritiden. Detta är något som man med ett lyhört och dynamiskt ledarskap bör uppmuntra. För Generation Y är gränsen mellan arbete och ledig tid flytande och sociala kontakter som skapas under fritiden blir ofta användbara på arbetsplatsen.

3- Återkoppla. Generation Y får ständigt input från olika håll. Inte sällan passiv sådan, till exempel genom sociala medier. Detta riskerar att skapa en obalans mellan förväntningarna på den egna karriären och verkligheten. Genom en relevant och gärna proaktiv feedback kan du leda yngre medarbetare i en riktning där självkänsla och lojalitet blir en tillgång för hela organisationen.

4- Närhet. Ekonomikonsulter som tillhör Generation Y är inte rädda att bli av med jobbet, de är rädda att missa något annat. Därför är det viktigt att veta vad organisationen har att erbjuda för sina medarbetare. Ett sätt att skapa mervärde för Generation Y är att inleda ett mentorsprogram. Vilka i bolaget kan bli förebilder för de yngre medarbetarna? Och vad kan ekonomikonsulterna från Generation Y lära de äldre? Led på ett sätt så att utbytet mellan medarbetare tillåts flyta sömlöst!

5- Delaktighet. Generation Y vill bli sedd och hörd, inte överkörd. Skapa möjlighet till delaktighet. Ekonomikonsulter som ges utrymme att växa i en miljö där deras idéer, åsikter och agerande tas på allvar, oavsett om responsen innebär ris eller ros, kommer att bli exakt den resurs som morgondagens bolag inte kan klara sig utan.

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: