Mpya & BlueCall

Elina Alkesund, 2024

Vi tyckte att vi saknade något på Mpya Finance under sensommaren 2021. Ett extra stöd som skulle verka både förebyggande och bromsande samt givetvis(!) vara konfidentiellt och individanpassat. Det var starten på vårt samarbete med BlueCall – vår mentala PT.

BlueCall är en app som hjälper alla Mpyas medarbetare (som vill) att hantera allt från stress, oro och ångest till att bygga upp självkänslan, öka motivationen och hitta balans i livspusslet. Detta sker via telefonsamtal/chatt med terapeut eller via tips, råd och verktyg som du kan arbeta med på egen hand. Utöver det anpassade samtalsstödet så erbjuder de även skräddarsydda webinarier inom aktuella ämnen, till gagn för hela organisationen.

Om man jämför det med ett trafikljus så kommer BlueCall in när vi ligger på grön och gult, då vi fortfarande har kraft att hantera vår egen situation och agera på den. Allt för att förhindra en eventuell eskalering och gå över till rött. För där vill ingen hamna.

Men hur mycket är ”bra användning” av en sådan tjänst?
Vi vill ju att det ska nyttjas, men inte för mycket (för då har vi större problem) och inte för lite (för då måste vi tänka om), utan lagom. Vi tycker att vi ligger på en lagom nivå. Vårt fokus är dock att uppmuntra alla våra kollegor att ta hand om sig själva och sin hälsa, för att hålla koll på sitt inre trafikljus. Det ger oss hållbara människor i det långa loppet.

#hälsaochvälbefinnande

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: