Mpya Finance har aldrig hyrt ut ekonomikonsulter.

Per Cato, 2020

När kunder hör av sig till Mpya Finance, vet de redan att de anställda på bolaget är självständiga personer med kvalificerad kompetens. Och de hyr man inte. De anlitas.

Det är hög tid att förtydliga närmare vad vi som konsulter inom ekonomi gör! Vi går in i företags ekonomifunktioner och stöttar eller tar ansvar för hela avdelningen. Vi bidrar helt enkelt med vår specialistkompetens när företaget själva saknar den. Som konsult agerar vi självständigt, förutsätts kunna ta initiativ och driva saker framåt inom givna deadlines. Det är mer regel än undantag att det dyker upp oförutsedda saker som snabbt måste tas om hand.

Vi har ett nätverk bakom varje konsult, vilket innebär att vi kan ta hem en fråga och komma tillbaka med svar. När du anlitar en konsult från Mpya Finance anlitar du inte bara konsulten utan hela bolaget bakom. För att förklara vad vi gör så beskriver ordet ”anlita” bättre vad du får som kund än ordet hyra”. Vår uppgift är att visa hur varierande, utvecklande och attraktivt det är att jobba som konsult – något som gynnar alla. Vårt mål är att kunna knyta de bästa ekonomerna till oss. Men då måste vi förändra beställarnas mindset. Genom att göra det blir det också mer attraktivt för även de absolut vassaste hjärnorna inom ekonomi och finans att arbeta som konsulter – både hos oss och hos våra konkurrenter.

Under verksamhetens första år har vi lyckats anställa 80 personer (150 st år 2020) med utgångspunkten i ”ekonomen i fokus”. Vi anlitas av flera av de största och mest attraktiva svenska bolagen och vi letar hela tiden efter ny kompetens. När vi väljer att knyta någon till oss vet redan den personen att Mpya Finance gör mer än att förändra tankesättet hos kunderna. Vi är noga med att ekonomerna hos oss har en stabil tillsvidareanställning. Utifrån det bygger vi sedan en gemenskap tillsammans, både fysiskt och digitalt, och skapar en arena där briljanta människor arbetar ihop. Detta gör också att de personer som anlitas genom Mpya Finance är några av branschens mest nöjda ekonomer. Våra konsulter har inte bara sin egen kompetens utan har en hel kompetensplattform bakom med 80 ekonomer som kan stötta vid behov. Detta gör vi via en digital plattform som knyter ihop hela företaget. Vi tror vi är unika med det.

Det är förlegat att söka efter rätt kompetens efter det att kunden har hört av sig. När kunderna ringer till Mpya Finance är det för att de vet att de bästa ekonomerna redan finns anställda- konsulter som anlitas!

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: