Människorna på Mpya Finance @ Christian Englund

Mpya Finance, 2019

Varför tog du steget att bli konsult och varför Mpya Finance?

Jag har jobbat brett inom ekonomiområdet men var nischad till en viss bransch och var nyfiken på att arbeta inom flera olika branscher och få erfarenheter från olika typer av verksamheter. Att dessutom få sätt sig in i nya verksamheter på förhållandevis kort tid känns även det tilltalande. Jag förstod tidigt i ”processen” att Mpya Finance var inriktade på kvalificerade ekonomitjänster, hade intressanta kunduppdrag och att det fanns ett genuint intresse för individerna. Allt detta sammantaget gjorde att jag valde Mpya Finance som min arbetsgivare.

Hur var dina möten med Mpya Finance innan du började? Har din bild stämt med ”verkligheten” efter att du började?

Min bild av Mpya Finance var mycket positiv vid de första mötena. Jag hade öppna, trevliga samtal och medarbetarna jag träffade hade gedigen erfarenhet från branschen. Fick även intrycket att Mpya Finance är ett företag under uppbyggnad och med en stark och positiv framåtanda. Den positiva bilden som jag hade innan jag började har verkligen bekräftats. Jag ser dessutom att man ”på riktigt” gör insatser för att skapa erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och sammanhållning. Något som jag också ser som unikt för ett konsultbolag inom ekonomi är att Mpya Finance lyckats med att skapa delaktighet bland de anställda när man ”bygger” bolaget för framtiden.

Hur väl har Mpya Finance matchat uppdrag gentemot dig som individ och dina behov och intressen?

Jag tycker man har varit väldigt noga med att förstå vilken typ av uppdrag jag är intresserad av och att de ligger i linje med mina utvecklingsmål. Jag och min konsultchef, har tillsammans, lyckats väldigt väl med matchningen och haft tålamod i processen så att matchningen blir bra för alla parter. Mitt nuvarande uppdrag är spännande och utmanande, samtidigt som jag ser fram emot vad nästa uppdrag blir.

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: