Behövs ekonomer i framtiden? Ett samtal med Micael Dahlen.

Joakim Hansen, 2020

I serien ”Micael och Anna snackar” tänker vi nu presentera Del 1. Micael Dahlen, professor i ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm och författare till ett flertal böcker, och Anna Lannerhjelm, VD på Mpya Finance, pratar om stort och smått, men med fokus på ekonomen, ekonomyrket och framtiden. Just det här avsnittet tar tjuren vid hornen och ställer den intressanta, men obehagliga frågan, behövs ekonomer? (Ja, såklart!) En annan spaning är att ekonomens roll kommer förändras, och bli ännu mer nödvändig.

Vi börjar med den korta men enkla frågan: kommer ekonomer behövas i framtiden?

Anna:

Ska inte tala i egen sak, eftersom vi är ett konsult – och rekryteringsföretag inom ekonomi… Jag tror att ekonomer kommer behövas, men det kommer handla mer om kvalificerade roller i framtiden. Jag tror absolut att artificiell intelligens kommer äta upp debet och kredit för oss. Jag tror inte det kommer vara kvar som det är. Och jag hoppas att vi redan nu har anpassat vårt bolag för det som kommer. Ekonomen som vill jobba med ”rätt och riktigt” kommer få det svårare. Medan ekonomen som vill vara mer fri, öppen och flexibel kommer ha att göra, med analyser och övergripande frågor.

Micael:

Jag känner mig tvärsäker på att ekonomer kommer behövas mer än någonsin. Framförallt på att vi nu är vi på väg in i tuffare tider, som vi varit på väg in i de senaste 50 åren. Det är bara det att det har gått så sakta så vi inte riktigt har märk det. TILLVÄXT har varit på avtagande i 50 år – visst, det har varit på plus – men lite mindre plus hela tiden. PRODUKTIVITET har också på samma sätt varit avtagande i 50 år. Produktivitet har legat på genomsnittlig produktivitetsökning, 5 årigt, åtminstone i OECD, på 6 till 7 procent på 60-talet; till nu, då vi är nere och ”touchar” på noll. Och ekonomer och ekonomi handlar ju om att prioritera, att hitta lösningar när det är knappa resurser och snålt, och att hitta nya lösningar för att omstrukturera och omfinansiera och allt vad det heter… Så nu, tvärtemot vad alla tänker, så är det nu när det är tufft… ”when the going get though, then the economy, the economist and the Business people need to get going”…

”Det är NU vi ekonomer behövs, och det är väldigt tydligt i den här akuta krisen som vi hamnat i.”

Det är NU vi behövs, och det är väldigt tydligt i den här akuta krisen som vi hamnat i. Många frågar mig: hur går det med ekonomin nu när vi är i en pandemi och när vi är i en naturkatastrof? Men det är ju det här som ekonomi och ekonomer är till för: att hitta lösningar och ta oss till en ännu bättre plats.

Det är det ena anledningen till att vi behöver ekonomer. Den andra anledningen, som jag tycker är skitspännande på ren svenska, är att jag håller på och lägger sista handen på en ny bok som handlar om ”sifferfieringen” av våra liv och vårt samhälle – att mer och mer av vad vi gör renderar siffror. Vi får siffer-facit på nästan allt vad vi gör. Fram till för bara några år sedan så var sifferfacit nästan bara PENGAR, som har blivit synonymt med det som är ekonomi. Men nu har vi ju siffror på vår energi, vår hälsa, hur mycket vi bidrar socialt, hur mycket vi tär på planeten… osv, osv… Hela begreppet ekonomi vidgas, och vi får verktyg, möjligheter och därmed ansvar och krav att tänka ekonomiskt i ALLA de aspekterna. Där blir ekonomer jätteviktiga! För det sociala, för klimatet, för det ekologiska och för det rent mänskliga.

Behöver man någon annan typ av kunskap, någon annan typ av skill-set som ekonom, nu när tiderna förändras, och ”sifferfieringen” slår till? Vad är viktigt i framtiden?

Anna:

Vi jobbar ju med 200 bolag idag, och levererar överallt, och om jag jämför med hur det såg ut för 10 – 15 år sedan, så tycker jag att när det gäller att vara analytisk och hjälpa bolag med ekonomistyrningen, så har det gått från att om man förr tog en renodlad ekonom, så är det fler ingenjörer som trampar in på ekonom-området.

Mer och mer är det en industriell ekonom från Linköping som kniper de riktigt skarpa analysrollerna. Roligt att även ingenjörer ser att ekonomiyrket är tilltalande! Även kunderna efterfrågar ingenjörer; man vet att de är duktiga på matte och bra på logiskt tänkande. Det finns ju många duktiga ekonomer också, såklart!, men jag kan se att det här är en trend som jag tror kommer fortsätta. Vi får konkurrens om jobben från ingenjörerna. Vilket är positivt!

”Det jag tror vi ekonomer kan och behöver tänka mer kring och bidra mer kring är EFFEKT.”

Micael:

Och ingenjörer, tänker jag, som ekonomi-professor… fördomsfullt… Är ingenjörer ”the missing link” mellan ekonomer och robotar? Det är också en trend egentligen, som du var inne på Anna, AI och allt det där. Att vi går mer mot effektivitet, mer mot att automatisera och ”matematisera”, och där gör ingenjörerna ett fantastiskt jobb och snackar ännu mera robot-snack än vi gör. EFFEKTIVITET är ingenjörer och robotar bra på, men det jag tror vi ekonomer kan och behöver tänka mer kring och bidra mer kring är EFFEKT. Vilket delvis är det sätt som finansmarknaderna har förflyttat sig de senaste åren. I dessa tuffa tider har Nasdaq slagit alla tiders rekord och gått bättre än någonsin, beroende på att de flyttat pengar, resurser och uppmärksamhet från det som funkat effektivitetsmässigt till helt nya lösningar med hävstång, som skapar effekter.

Det låter som att framtidens ekonomer kommer (behöva) vara mer kreativa?

Micael:

Mitt värv på handelshögskolan i Stockholm handlar om att få ekonomer att tänka mer kreativt och att kunna bevisföra sig mer kreativt. Det är ju tyvärr få som vågar lita på kreativitet. Väljer vi mellan vad vi vet fungerar, med en hävstång som hela tiden i 50 år har minskat, mot kreativitet som vi inte vet vad det landar i, så väljer så många att fortsätta göra nånting som redan har passerat bäst-före-datum. Mitt jobb är att ställa om. Kan vi, likt finansmarknaderna, faktiskt göra på ett helt annorlunda sätt, så kommer vi, inte nu, men om ett halvår, se avkastningen på det.

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: