Vad gör en controller, egentligen?

Mpya Finance, 2021

Om jag hade fått en krona för varje gång jag har förklarat vad en business controller jobbar med, hade jag nog inte varit miljonär, men jag hade utan tvekan haft en hunka eller två på fickan. Hojta om ni känner igen er!

– Vad jobbar du med?

– Jag jobbar med business controlling.

– Vad gör en business controller?

– Jag jobbar med att analysera företags verksamhet… bland annat genom att xxx och yyy (förklaringen fortsätter och fördjupas).

– Hm…

Klipp till 5 minuter senare.

– Jag fattar fortfarande inte… vad GÖR du som business controller? Och om du är business controller, vad gör då en financial controller?

– Alltså, så här. Jag är ekonom.

– Aha! Varför sa du inte det direkt!

Låt oss ta det ordentligt, en går för alla. (Jag har en känsla av att det finns lika många tolkningar av detta som antalet gånger jag fick ”göra om och göra rätt” när jag gjorde min första kassaflödesanalys.)

Vi börjar med vilka olika typer av controller, eller som det så fint hette förr ”styrekonomer”, det finns. De vanligaste typerna av controllers det finns är financial controller, business controller, supply chain controller, project controller och gammal hederlig CONTROLLER (Ja, för varför krångla till det, egentligen?)

Vi börjar med den allmänna förklaringen av vad controlling är:
I controllingyrket förväntas man arbeta med verksamhetsstyrning. Oftast innebär detta att man med hjälp av ekonomisk analys och prognostiserande, ska styra beslut eller tillvägagångssätt åt det håll som är bäst för verksamheten.

När man sedan tar detta vidare så hamnar vi på de olika typerna av controllers, som egentligen är en nedbrytning av den övergripande definitionen.

Redovisningsekonomer arbetar med bokföring i huvudboken och ser till att alla intäkter, kostnader, tillgångar och skulder bokas och ordnas upp så att det går att presentera och hålla efter korrekt.

Därefter tar en financial controller vid och ser till att det som nu finns i huvudboken stämmer enligt de förväntningar som funnits och de budgetar, samt prognoser, som har lagts. Utöver detta gör en financial controller löpande analys av det ekonomiska läget, samt följer löpande upp de händelser som berör förväntningar man haft på siffrorna.

Man kan säga att en financial controller är nulägesorienterad och rapporterar resultat och hur väl man uppnått mål.

En business controller är sedan den som blickar framåt. Här spelar analysen av verksamheten roll och ligger till grund för vilka steg som följer det resultat som presenterats. Med hjälp av de analyser över nuläget som financial controller har gjort, och i samråd med verksamheten, kan nu business controller göra sina analyser av de förväntningar som finns på framtiden och forma stöd för beslut som behöver tas för att denna framtid ska kunna uppnås. Precis som alla andra i en ekonomifunktion behöver även en business controller göra löpande analys och rapportering, dock med mer fokus mot hur verksamheten fungerar och bör agera för framtiden.

Då dessa två controllervarianter ovan är de allra vanligaste så slänger jag endast ett snabbt öga på de andra varianterna jag nämnde för en stund sedan.
Supply chain controllers arbetar mot leveranskedjan till en verksamhets produktion och ser till att denna fungerar som den ska och att de olika beståndsdelarna riktas mot uppsatta mål.

Project controller arbetar likt en business controller, men fokus är nischat mot ett specifikt eller ett antal specifika projekt i en verksamhet.

Är du controller så hoppas jag att denna långrandighet har hjälpt till lite i hur man kan förklara för nyfikna vänner. Och är du en nyfiken vän så hoppas jag att du nu bättre förstår vad din kompis jobbar med. Vad business controller heter på spanska är en helt annan historia som jag tycker att vi tar över en öl, tätt sittandes i en bar, post-Corona!

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: