En rekryterares tankar för att attrahera de rätta kandidaterna.

Sofia Sand, 2020

På Mpya Finance arbetar vi långsiktigt och följer kontinuerligt en stor mängd profiler i deras karriärer. På det sättet har vi byggt ett brett nätverk av möjliga kandidater som vi löpande bygger en relation med. Vi vet vilka de är. Men de vet också vilka Mpya Finance är. När vi anlitas för att rekrytera ny kompetens till ett bolag kan vi därför redan från start utgå från ett antal potentiella kandidater. Marknaden för ekonomer är bred och möjligheter för kandidater att välja sin blivande arbetsgivare är stor.

Eftersom vi har lärt oss hur viktigt det är att kunna matcha rätt erbjudande med rätt person ser vi till att kontakta de som vi vet skulle vara nyfikna på det vi har att säga. Därför är det också helt centralt för oss att kunna presentera de bolag som anlitar oss i deras rekrytering på ett sätt som väcker kandidaternas intresse. Under de senaste åren har vi tydligt märkt hur kandidaterna allt oftare ställer frågor om arbetsgivarens värderingar, vilket socialt ansvar en potentiell arbetsgivare tar och hur kulturen på kontoret ser ut.

Det är mycket viktigt att även bolagen som vi rekryterar faktiskt efterlever de värderingar och den kultur de säger sig ha. Idag finns många möjligheter för kandidater att enkelt ta del av information från andra som arbetar på bolaget eller andra som tidigare varit på intervju hos bolaget. Som kandidat kan du enkelt ladda ner en app där flertalet bolag finns omnämnda och du kan då få reda på hur andra kandidater har upplevt bolaget men även hur anställda berättar om vad värderingarna faktiskt är på bolaget. Vi råder även våra kandidater att själva ta referenser på bolaget innan de faktiskt tackar ja till ett erbjudande.

Vikten av att ”glimra” lite extra

Vi vet att alla bolag inte jobbar aktivt med ”Employer branding”. Då är det upp till oss att ställa rätt frågor för att ta reda på varför du som ekonom vill arbeta på det aktuella bolaget. Lika mycket som det är vår uppgift att hålla koll på ekonomernas kompetenser, är det också vårt ansvar att hålla koll på de olika bolagens profiler. Ingen vill lyssna på ett erbjudande som inte intresserar dem. På Mpya Finance är vi därför noga med att hjälpa de bolag som anlitar oss att lyfta fram de sidor som är positiva, som gör att just det företaget glimrar lite extra. Inte sällan finns de här sidorna i de idéer som gjorde att bolaget startades från första början, i visionerna. Med det sagt är det också viktigt att vara transparent och vara tydlig med vad bolaget i dagsläget arbetar med för att t ex förbättra värderingarna inom bolaget om det behövs.

Det finns fortfarande arbetsgivare som tror att de bästa ekonomerna automatiskt vill jobba hos dem. Det är de bolagen som idag många gånger varnar för kompetensbrist bland ekonomer. Bolagen som å andra sidan har förstått att de behöver en värderingsgrund och kultur som gör att du som anställd förstår att du kan fortsätta utvecklas kommer även i fortsättningen att attrahera, både de mest engagerade och de mest kompetenta personligheterna, oavsett var i organisationen du blir anställd.

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: