MPYA FINANCE INTEGRITETSPOLICY

Mpya Finance AB erbjuder framtidens rekryterings- och konsulttjänster inom ekonomi. Din integritet är viktigt för oss. Vi värnar om att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Mpya Finance endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Mpya Finance sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Denna policy kommer att uppdateras från tid till annan när vi utvecklar våra tjänster och säkerhetsmekanismer.

Sammanfattning

 • Denna hemsida, och tjänsterna du har tillgång till via hemsidan, drivs av Mpya Finance AB, org nr: 559069-1555, adress: Grev Turegatan 9, 114 46 Stockholm, Sverige.
 • Vi samlar in tre typer av data: kandidatdata, kunddata och besöksdata. Du hittar detaljerad information om dessa typer under kapitel 1: Data och hur vi hanterar den.
 • För vissa tjänster som vi erbjuder är det nödvändigt att du delar viss personlig information med oss; om du inte vill dela med dig av denna information ber vi dig vänligen att avstå från att använda tjänsterna.
 • När du registrerar dig i vår CV-databas finns en mer detaljerad personuppgiftspolicy om vilka principer vi följer när vi hanterar dina uppgifter som sökbar i vår CV-databas. Nämnda personuppgiftspolicy är en del av avtalet du ingår med oss när du registrerar dig i denna databas.
 • Om du har några som helst frågor eller funderingar över vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss på email: personuppgifter@mpya.se

Senast uppdaterad: 2019-06-27

Innehållsförteckning

1 Introduktion
2 Data och hur vi hanterar den
2.1 Vilken typ av data samlar vi in
2.2 Hur samlar vi in data
2.3 Vad vi använder data till
2.4 Hur länge vi sparar data
2.5 När och hur vi delar personuppgifter med andra
3 Säkerhet
4 Dina rättigheter
5 Cookies
6 Ändringar och uppdateringar
7 Kontaktuppgifter

1. Introduktion

Välkommen till mpyafinance.se. Mpya Finance AB erbjuder framtidens rekryterings- och konsultlösningar inom ekonomi. Denna webbsite drivs av Mpya Finance AB org nr: 559069-1555, adress: Grev Turegatan 9, 114 46 Stockholm, Sverige (”Mpya”, ”vi”, ”oss”). Denna integritetspolicy gäller därför för alla de webbsiter och tjänster som tillhandahålls av Mpya Finance AB såväl som våra koncernbolag.

På vår hemsida kan du få information om oss och om våra tjänster samt söka lediga jobb.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi använder dina personuppgifter och förklarar dina rättigheter. Vänligen notera att vår webbsite innehåller länkar till tredjepartssiter som du kan få åtkomst till genom att du klickar på dessa länkar, som t ex social media. Om du lämnar personuppgifter till dessa produkter kommer din information hanteras i enlighet med dessa produkters integritetspolicy och dessa kan skilja sig från vår.

2. Data och hur vi hanterar den

Persondata (hädanefter kallat ”data”) är uppgifter som vi har och samlar in om dig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster inom rekrytering och konsultverksamheten.

2.1 Vilken typ av data vi samlar in

Vi samlar in tre typer av data – data om dig som kandidat eller data om dig som kund

Kandidatdata är personuppgifter vi samlar in om dig som kandidat när du registrerar ditt CV på vår hemsida. I första hand namn, e-postadress och telefonnummer. I senare skede i processen kommer vi även att samla in t ex personnummer och adress. För mer information om de personuppgifter vi samlar in om dig när du registrerar ditt CV hos oss, se avtalet under ”Regga ditt CV”.

Kunddata är personuppgifter vi samlar in om dig som kund för att vi ska kunna fullgöra våra tjänster inom rekrytering och konsultverksamheten. Uppgifterna vi samlar in är namn, e-postadress och telefonnummer.

Besöksdata är personuppgifter vi samlar in om dig som besöker vår webbplats för att bättre förstå hur våra besökare använder vår webbplats; se mer information om detta under Cookies nedan.

Du kan använda vår webbplats utan att lämna ut personuppgifter. Du kommer dock inte kunna skicka intresseanmälan till ett jobb eller kontakta oss utan att vi behandlar dina personuppgifter.

2.2 Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:

 • du själv lämnar när du registrerar dig på vår hemsida (i vår databas) i form av filer som CV, personligt brev och tjänstgöringsintyg.
 • kompletterande uppgifter som du lämnar själv när du går vidare i en rekryteringsprocess såsom personnummer.
 • vi hämtar från andra källor vid vår kvalitetssäkring av dig som kandidat – t.ex. UC, belastningsregister och bakgrundskontroll samt uppgifter som dina referenspersoner kan komma att lämna om dig.
 • resultat från personlighets- och färdighetstester.
 • du som kund lämnar till oss vid förfrågan av tjänst inom rekrytering eller konsult.
 • du delar i form av cookies när du besöker vår hemsida.
 • du delar om du kontaktar oss på telefon, e-post eller post för någon övrig fråga eller ärende, såsom ditt namn, din e-post, ditt telefonnummer eller övrig information du delar i din kontakt med oss.

2.3 Vad vi använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet med dig eller (2) för att fullgöra en för Mpya Finance rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen. För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi behandla och hantera dina data. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

Administration av dig som kandidat

Vi behandlar ditt namn, ditt telefonnummer, din mejladress samt de filer du bifogat din registrering hos oss i form av CV och personligt brev för att kunna matcha dig och din profil mot lediga tjänster.

Rättslig grund: avtal

Kvalitetssäkring av dig som kandidat

Vi behandlar även dina personuppgifter i samband med att vi säkerställer din kompetens för att kunna matcha dig mot rätt lediga tjänster. T ex resultat från personlighets- och färdighetstester, referenstagning och bakgrundskontroll.

Rättslig grund: avtal

Personuppgifter om dig som kund

Vi behandlar personuppgifter om dig som kund, som namn, e-postadress och telefonnummer för att följa upp, bekräfta och fakturera våra konsult- och rekryteringstjänster.

Rättslig grund: avtal

Personuppgifter om dig som kontaktar oss med frågor eller övriga ärenden

Vi behandlar de personuppgifter du delar i din kommunikation med oss när du kontaktar oss via e-post för att kunna svara på din fråga eller hantera ditt ärende. Vi kan komma att spara innehåll såsom namn, förfrågan, plats och personuppgifter du lämnar till oss i fritextfält i syfte att kommunicera med dig, uppmärksamma dig på uppdateringar, hantera din fråga och eller klagomål och liknande.

Om du önskar att vi raderar dina uppgifter, notera att vi kommer att spara din e-postadress för att kunna spärra utskick till din e-post.

Rättslig grund: intresseavvägning

Analys och serviceförbättring

Vi behandlar personuppgifter du delar när du besöker vår hemsida för att kunna analysera hur våra besökare navigerar vår hemsida. Detta gör vi på anonym basis för att kunna utveckla vår webbplats utifrån våra besökares beteende, så att webbplatsen blir mer lättnavigerad och mer relevant för våra besökare. Se mer om vilka cookies vi använder och varför under Cookies nedan.

Rättslig grund: intresseavvägning.

Säkerhet

Vi använder besökares data för att skydda vår webbsite och våra tjänster och kunder, att upptäcka och motverka bedrägeri och hantera tvister och fullfölja vårt avtal.

Rättslig grund: intresseavvägning

2.4 Hur länge vi sparar data

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Du väljer om du söker en enskild tjänst och endast vill bli matchad mot den eller om du vill finnas tillgänglig generellt i vår databas och matchas mot samtliga passande tjänster.

Om du väljer att ingå avtal för att matchas mot en enskild tjänst kommer dina uppgifter att sparas under pågående rekryteringsprocess samt erforderlig överklagande period. De personuppgifter som sparas efter avslutad process, under överklagandeperioden, är endast ett minimum såsom; namn, e-postadress, telefonnummer samt sökt tjänst.

Om du väljer att ingå avtal för att finnas generellt i vår databas för att vi ska kunna matcha din profil mot samtliga lediga tjänster, sparar vi dina personuppgifter tills du säger upp ditt avtal med oss.

Om du representerar en arbetsgivare som är kund till oss sparar vi eventuella personuppgifter så länge som det behövs för att kunna bibehålla och hantera vår kundrelation.

För information om lagringstider för cookies, se vår Cookie Policy.

Dina personuppgifter kommer att sparas längre än vad som angetts ovan om det följer av att vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Kontakta oss vid frågor om hur vi lagrar dina personuppgifter på personuppgifter@mpya.se.

2.5 När och hur vi delar personuppgifter med andra

Vi delar data när det är nödvändigt för att tillhandahålla dig dina beställda tjänster eller för fullföljandet av ett avtal med dig eller när vi har berättigade intressen för det.

Personuppgifter behandlas i Sverige. Om vi skulle dela med underleverantör som befinner sig i ett land utanför EU/EES kommer vi att teckna de avtal som krävs för att upprätthålla en god säkerhetsnivå för dina personuppgifter.

Vi kan komma att lämna ut din data till:

Rekryterande kund

Om du går vidare i en rekryteringsprocess kommer vi att lämna ut dina personuppgifter i form av CV eller kandidatpresentation till den aktuella rekryterande kunden vars tjänst du sökt.

Kund som söker konsult

Vi kommer, efter godkännande från dig, lämna ut dina personuppgifter i form av CV till den kund som söker en konsulttjänst du visat intresse för.

Underleverantörer som behandlar data för vår räkning

Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje part lokaliserad i Sverige. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster. Eventuellt kan vi komma att använda andra leverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Tredje parter och myndigheter

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter om vi har goda skäl att tro att tillgång, användning, lagring eller röjande av dessa uppgifter är nödvändiga för att:

 • Följa domstolsbeslut eller dom, myndighetsbeslut eller annan laglig skyldighet
 • Följa våra avtal
 • Hantera säkerhet för våra tjänster, inklusive förebygga och hindra en attack på våra datasystem eller nätverk.
 • Skydda rättigheter, tillgångar eller säkerhet för oss och våra kunder.

3. Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter upprätthåller vi fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik.

Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla dig tjänster, upprätthålla vår teknik och analysera våra besökares användare. Dessutom tränar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten i din information.

4. Dina Rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med din data – varför den behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. Du hittar kontaktuppgifter längst ned i denna policy om du har frågor kring eller vill utöva dina rättigheter som beskrivs nedan.

Rätt till tillgång, rättelse, invändning och radering

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i GDPR) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse, invändning och under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter. Du kan begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in eller behandlats för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om data inte har behandlats enligt lag.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

OBS! Om du begär att inte kontakta dig via en viss e-postadress, kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen på vår spärrlista för mailutskick för att följa din begäran.

Begär borttagning av dina uppgifter

Vill du radera personuppgifter som du tidigare skickat in till kandidatbanken?
Begär borttagning

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
 • När du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.
 • Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (kallas också att portera). Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det

avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

5. Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en riktigt bra upplevelse av vår webbplats. En cookie är en textfil som innehåller information om besökarens inställningar och preferenser för en webbplats. När du besöker webbplatsen så sparas textfilen i din webbläsare.

Det finns två typer av cookies. Temporära cookies lagras så länge du besöker webbplatsen. När du stänger webbläsaren tas cookien bort. Den andra typen sparas en längre tid men har ett utgångsdatum.

Vi använder två typer av cookies

Vi använder tredjeparts-cookies kopplade till analysverktyget Google Analytics. Verktyget hjälper oss att förstå hur människor använder webbplatsen, vilket gör att vi kan vidareutveckla Mpyafinance.se och förbättra din upplevelse. Dessa cookies lagras upp till två år.

Vi använder också en temporär cookie som sparas under namnet Kirby_session. Cookien kommer framför allt ihåg om du är inloggad eller inte, samt vilka val du gör under ditt besök på webbplatsen. Den sparas enbart under din webbläsarsession och försvinner när du avslutar webbläsaren.

Hur Mpya Finance använder cookies

Vi använder själva information som lagras i de cookies som nämnts. Informationen delas med Google via Google Analytics. Den delas också med en digital byrå, Minabastapolare.se, som tagit fram vår webbplats och har tillgång till våra uppgifter i Google Analytics. Utöver dem så delar vi inte information med andra tredjeparter.

För mer information om hur vi hanterar cookies, se vår Cookie Policy.

6. Ändringar och uppdateringar

Då våra tjänster kommer att utvecklas och uppdateras med jämna mellanrum, kan även denna integritetspolicy komma att uppdateras och ändra ibland. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under ”Ändringshistorik”. Om det skulle ske väsentliga förändringar hur vi använder din information, kommer du att bli notifierad via webben eller e-post före ändringarna träder i kraft i den utsträckning som krävs enligt lag. Vänligen läs denna integritetspolicy emellanåt för att hålla dig informerad om hur Mpya skyddar dina personuppgifter

7. Kontaktuppgifter

 • Mpya Finance AB, org. nr: 559069-1555, adress: Grev Turegatan 9, 114 46, Stockholm, Sverige.
 • Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på personuppgifter@mpya.se.

Ändringshistorik

November 2018: Förtydliganden för att förbättra tydlighet, översiktlighet och läsbarhet. Inga materiella förändringar avseende själva hanteringen av personuppgifter har skett. Uppdateringarna träder i kraft för alla existerande användare och besökare vid dag för ändringen.

Juni 2019: Ny adress.