Har du som ekonom ett jobb om 10 år.

Per Cato, 2020

Det finns många definitioner av artificiell intelligens. En av dem är att lära maskiner att samverka för att genomföra kognitiva uppgifter som vanligtvis utförs av människor.

Artificiell intelligens (AI) har under det senaste decenniet flyttat från akademin till industrin. Idag är det företag som Google, Facebook och Microsoft som driver utvecklingen framåt. Ta bara startupföretaget OpenAI som Elon Musk med flera investerat en miljard dollar i. Konsultföretagen McKinsey och Gartner ser att AI kommer att ha en lika genomgripande betydelse för organisationer och individer som mobilitet. Inget annat område inom digitalisering förväntas få ett lika stort genombrott de närmaste åren.

Ett exempel på Artificiell intelligens är AI-drivna robotar på banker som samlar in och analyserar kundinformation som sedan används till investeringsrådgivning för kunderna. En typ av AI som sparar många timmar av arbete. Ytterligare ett exempel som förvisso har funnits en tid är AI inom kund- och leverantörsreskontran på en ekonomifunktion. Denna ”intelligens” utvecklas just nu väldigt snabbt där robotar lär sig mer avancerade uppgifter som tex strategier för smart inkassohantering.

Kommer arbetstillfällen då att försvinna? 

Enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning så kommer 53 procent av alla jobb i Sverige ha försvunnit om 20 år eftersom datorer och robotar kan sköta dem bättre, billigare och effektivare än människor.

Tidskrävande uppgifter kommer att elimineras men de ersätts istället av mervärdeskapande arbete för företaget såsom kundkontakter och affärsutveckling. Det sker alltså enbart en transformering av arbetsuppgifter som gynnar utvecklingen. På så vis skapar man helt enkelt en bättre arbetsplats som kommer att attrahera och behålla fler talanger och kanske heller inga arbetstillfällen går förlorade. För vem vill dag efter dag som ekonom gå igenom tusentals rader i Excel för att hitta avvikelser. Totala antal arbetade timmar kommer, på sikt, i vilket fall att minska.

Det sämsta man kan göra är att förvänta sig att jobbet kommer att se ut som det alltid har gjort. Förlorarna på arbetsmarknaden är de som sitter fast i mycket rutiner och inte har förmåga till omställning. Artificiell intelligens är en del av digitaliseringen och den bygger om vårt sätt att arbeta. Ska vi lyckas måste vi snabbt anpassa oss till just den tekniken vi själva skapat. 

Är du själv redo för framtidens ekonomroll?

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: