Fördelen och framtiden med Hållbarhetsrapportering!

Joakim Hansen, 2023

Hållbarhetsrapportering, CSRD och ESG. Det är mycket som händer nu, och vi på Mpya Finance har kastat oss in i arbetet för att lära oss mer. Förutom ett seminarium vi hade nyligen, med en inbjuden hållbarhetspanel* och en expert från PWC, har vi också passat på att fråga BEWI som var tidigt ute med hållbarhetsrapportering.

BEWI skapar förpacknings-, komponent- och isoleringslösningar som produceras och konsumeras med minimal påverkan på miljön. Vi fick en intervju med Camilla Bjerkli, hållbarhetsdirektör på BEWI.

Hej Camilla, när startade ni er hållbarhetsrapportering på allvar?
Vi startade arbetet med hållbarhetsrapportering, det vill säga det formella arbetet med ESG-rapportering, för tre år sedan. Vi såg det snabbt som ett bra sätt att organisera och strukturera hållbarhetsarbetet.

Hur många hos er jobbar med hållbarhet nu?
I BEWI som helhet är vi nog 30 dedikerade kollegor. Vi är idag ca 3 300 anställda. Så i varje land har vi en sustainability-ansvarig, och det har varit helt avgörande för att få ut hållbarhetstänket i hela organisationen. Det är viktigt. Vad är hållbarhet? Vad är sustainability? Och hur skapar vi en förståelse för det i alla led. Det är något vi jobbar med varje dag… jag tror inte vi någonsin kommer helt i mål, men vi blir bättre och bättre.

Hur har arbetsbelastningen varit?
Det är krävande, vi har aldrig gjort detta tidigare, ingen att ta efter. Det finns ingen ”best practice”. Det vi gör nu är att sätta upp struktur och system för hur vi som koncern ska rapportera. Vi tänker att det är en investering vi må göra nu, för att säkra god och effektiv rapportering framöver. Men vi bestämde oss för att vi inte kan jobba med allt, vi måste välja ett tema som är viktigt. Ramverken har hjälpt oss där. Många klagar på att det är nya krav och ändringar, men samtidigt, med nya ramverk blir vi bättre och vi får hjälp att strukturera. Mycket arbete, rätt och slätt. Men vi har också varit duktiga på att ha en ansvarig per land, och möte minst en gång i månaden där vi delar erfarenhet och kunskap. Så att man inte är helt ensam.

Några insikter?
Man måste våga göra fel, man måste våga prova. Det blir inte perfekt första gången, men man lär sig under gång. Det kommer inte bli perfekt direkt. Det är en process. Vi lär oss under tiden. Och faktum är att standarden hjälper oss att integrera hållbarhetsarbetet i företaget.

Vad har varit svårast?
Det svåraste har varit integrering i hela organisationen. En sak är att göra väsentlighetsanalysen, men det ska ju till en handlingsplan, rapportering, ledningen ska evaluera… Samtidigt som man implementerar, ska man lära upp en hel organisation. Det teoretiska är inte svårt, det är det praktiska som är en utmaning. Och man måste förstå att ESG inte är en add on, det måste bli en del av driften, av vardagen.

Hur gjorde ni med rapporteringssystem?
Vi köpte tidigt ett rapporteringssystem. Det hjälper oss att få kvalitet på data. Vi får allt på en plats. Det har varit till stor hjälp.

Hur ser er organisation ut om 5 år tror du?
Jag hoppas inte vi blir fler ESG-specialister utan att vi klarar att utbilda hela organisationen i detta. Att hållbarhet blir en naturlig del av vårt uppdrag. Jag hoppas jag blir överflödig, då har vi lyckats.

Hjälper hållbarhetsrapportering er konkurrenskraft?
Ja, de som har kommit långt har en konkurrensfördel. Framför allt kanske för att de inte behöver samma resurser som de som är nya på detta. Samtidigt är detta något som marknaden efterfrågar, inkludert kunder, banker, investorer, myndigheter och anställda, så har man sin hållbarhetsrapportering på plats får man helt klart konkurrensfördelar.

Hur tycker du Finance och Hållbarhetsrapportering kan och bör jobba ihop?
Vi har mycket att lära av Finance vad gäller att kvalitetssäkra. Och finance har jobbat med rapportering länge, och är vana vid det… så vi kommer jobba mer med finance, för att lära av varandra, men också för att vår ESG rapportering blir mer och mer integrerad med annan finansiell rapportering.

Kan man jämföra hållbarhetsrapportering med finansiell rapportering?
Man ska komma ihåg att finansiell rapportering har ju pågått i över fyrtio år, och där har alla regelverk satt sig. Hållbarhetsrapportering är ju väldigt nytt i jämförelse. Där finns inte lika många kontroller, processer eller personer som arbetar med den. Bara det här med att definiera datan, dvs vad ska rapporteras, när ska det rapporteras, är utmanande och krävande. Men ja, målet er att vi kommer dit at hållbarhetsrapporteringen blir sidoställt med finansiell rapportering.

Hur ser det ut framåt?
Hållbarhetschef och CFO kommer jobba mer ihop. Finance och ESG, har ju en koppling. Vi måste bli bra på att förklara utvecklingen av operational cost, risk and opportunities, transition risk, climate risk, skatter, etc, för allt detta kommer ha en effekt på det finansiella. Och det är den kopplingen som kommer vara oerhört viktig framöver.

Vad är styrkan i ert bolag, vad gäller hållbarhet?
Vi jobbar med plast. Plast har ett lite oförtjänt dåligt rykte. Det er en ren resurs som er enkel att återvinna. Och vi bestämde tidigt att vi måste samla in lika mycket plast som vi ger ut. Vi har tidigt haft ett cirkulärt tänk . Så det sitter i vår kultur. Det genomsyrar hela företaget. Och det är kanske därför som vi var snabba med att omfamna ESG-rapportering. Det hjälper oss. Det hjälper miljön.

Några nycklar för att lyckas med hållbarhetsrapporteringen.

1 våga gör fel
2 vänta inte, börja omgående
3 tar tid att få in data och nya nyckeltal
4 skaffa ett system
5 få ut hållbarhet i alla delar, i alla affärsområden och rapporter, inte bara längst upp i koncernnivå.
6 Resurser – frigör resurser internt för att kunna ta sig an Hållbarhetsrapprotering
7 Internt nätverk inom bolag gällande Hållbarhet
8 Förankra att hållbarhet ligger högt på prioriteringen inom bolaget – dvs förankra längst upp i styrelsen.

*Hållbarhetspanelen bestod av:
Maral Keyvani Myhr – Manager ESG, PWC
Peter Lööw – VP Sustainable Finance, Stora Enso
Mats W Lundberg, Head of Sustainability, Sandvik
Annika Backman, Head of Group Financial Control & Tax, NCC

CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive
ESG – Environmental, Social samt Governance.

Vi kan connecta på fler sätt om du vill:

Vi kan connecta på fler sätt om du vill: