Personuppgiftspolicy för Mpya Finance

Ingå i CV-databas och vara sökbar för Mpya Finance

SAMMANFATTNING:
  • Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi använder personuppgifter när vi tillhandahåller möjligheten för arbetssökande att vara del av vårt kandidatnätverk och vara sökbar i vår CV-databas av potentiella arbetsgivare (”Tjänsten”).
  • Tjänsten tillhandahålls av Mpya Finance AB, org. nr: 559069-1555, adress: Grev Turegatan 9, 114 46, Stockholm, Sverige.
  • När du laddar upp din CV-profil via Tjänsten kommer Mpya Finance att behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla Tjänsten, genom att exempelvis göra bedömningar om din lämplighet och därefter eventuellt koppla ihop dig med en potentiell arbetsgivare, samt för att uppfylla vissa rättsliga förpliktelser.
  • För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år.
  • Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på personuppgifter@mpya.se.
INTRODUKTION

Mpya Finance AB, org. nr: 559069-1555,
adress: Grev Turegatan 9, 114 46 Stockholm, Sverige

(”Mpya”, ”vi”, ”oss”) är ett rekryterings- och konsultföretag som erbjuder konsult och rekryteringstjänster.

Denna personuppgiftspolicy beskriver Mpya Finance hantering och behandling av dina personuppgifter, då vi tillhandahåller möjligheten att vara sökbar för eventuella tjänster via vår sökbara CV-databas (”Tjänsten”), och anger dina rättigheter.

Vid eventuell rekrytering tillkommer ytterligare villkor för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi är medvetna om att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftspolicys.

KONTAKTPERSON FÖR INTEGRITETSFRÅGOR

Pernilla Linge Bergdahl, personuppgifter@mpya.se, 010-202 26 00

Personuppgifter vi samlar in

a. När du skapar profil och blir sökbar i vår CV-databas

För att Mpya Finance ska kunna tillhandahålla Tjänsten enligt användaravtalet behandlar vi följande information: ditt namn, ditt användarnamn, ditt lösenord, din e-postadress och ditt telefonnummer. Ytterligare personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar, inklusive, men inte begränsat till, kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, kön, preferenser, intressen, uppgift om vilja till omlokalisering, språkkunskaper, m.m. kan också komma att behandlas av oss. Dessutom kan vi komma att behandla personlig information om dig som olika organisationer kompletterar din profil med. Vi kan även komma att behandla personuppgifter som genereras genom att vi kategoriserar informationen såsom exempelvis metadata och historik.

Du kan själv när som helst redigera din egen användarprofil, eller avsluta ditt konto helt.

b. Intervjuer, kunskapstester och referenstagning

Om du avancerar i rekryteringsprocessen kan du komma att bjudas in för att delta i intervjuer och genomgå kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen. För att kunna behandla din ansökan om arbete kan vi komma att begära in mer information från dig, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller yrkeslegitimation om aktuellt. I samband med detta samlar vi in ytterligare information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser från relevanta källor.

Om du är slutkandidat till en tjänst hos oss på Mpya Finance, kan vi komma att begära att du visar upp ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret samt en kreditkontroll, för att vi ska kunna bedöma din lämplighet för en tjänst som motiverar denna lämplighetskontroll.

Vi kan komma att använda samarbetspartners för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner.

c. Din kommunikation med Mpya Finance

Om du kommunicerar med oss via email, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Som alltid, om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta oss på personuppgifter@mpya.se.

För information om hur länge dina personuppgifter lagras, se nedan under avsnitt DATALAGRING.

HUR OCH VARFÖR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten, genom vilken du kan skapa profil och söka ett enskilt jobb, genomföra intervjuer och kunskapstester, samt hantera och ange referenser. Närmare beskrivning av våra ändamål med behandlingen finner du nedan.

Rekrytering och matchning: För att kunna bedöma huruvida du passar till en viss tjänst, och därmed koppla ihop dig med en lämplig arbetsgivare, måste vi ha viss information om din kompetens och erfarenhet. Med anledning av detta samlar vi in och lagrar information som är nödvändig för att kunna göra sådana bedömningar, såsom utbildningar, tidigare arbetslivserfarenhet, mm. Om du själv väljer att inkludera information i din ansökan som vi eller en arbetsgivare inte bett om, kan denna information komma att behandlas också, då det är din ansökan som är grunden för bedömningen.

Var vänlig läs därför noga vilken information som begärs av dig när du söker ett arbete. Vi kommer även att använda dina uppgifter när vi söker efter dig i vår CV-databas för att matcha din profil med önskvärda kompetenser för öppna tjänster vi tillsätter. Genom att fyllt i din profil möjliggör du att du är sökbar för våra rekryterare och vi kommer att matcha dig med lediga tjänster som motsvarar din profil och kompetenser inom ekonomi- och financeområdet i Sverige.

Administrering av ditt ärende: För att kunna vara den mellanhand och det hjälpmedel vi strävar efter att vara kommer dina personuppgifter även att behandlas av administrativa ändamål. Detta innebär bland annat att vi behandlar din information så att du är sökbar i vår CV-databas, där dina uppgifter sparas för eventuell framtida rekrytering.

Kommunikation: För att vi ska kunna kontakta dig med frågor, information och uppdateringar om Tjänsten sparar vi din kontaktinformation, såsom exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer, mm.

Serviceförbättring och utveckling av Tjänsten: Vi använder den information du tillhandahåller för att förbättra vår tjänst och service till dig, genom att utföra analyser avseende Tjänstens användning och prestanda.

Säkerhetsåtgärder: Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla säkerhetsåtgärder för personuppgifter för att förhindra bedrägerier, säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst och skada till elektroniska kommunikationsnätverk och datorer.

NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA

Generellt

Vi delar dina personuppgifter med våra samarbetspartners när det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten, eller med ditt samtycke.

Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i Sverige. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster.

Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga för.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen (till exempel att följa en husrannsakan, föreläggande eller domstolsbeslut, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeure händelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag. Vi kan också komma att samla in aggregerade data om våra kandidater och tillgängliggöra denna information på aggregerad nivå till våra partners, tjänsteleverantörer, eller partner för marknadsföringsändamål. Vid en eventuell kandidatpresentation, kommer ditt CV att delges rekryterande kund. 

Vid slutrekrytering till extern kund

Om du är slutkandidat i en rekrytering till en av våra kunder kan din ansökan även komma att behandlas via vår samarbetspartner2Secure för säkerhetsgranskning. Behandlingen av dina personuppgifter kommer då att ske med tillämpning av 2Secures integritets- och personuppgiftspolicy.

DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan av Sveriges Datainspektion 1 .

Denna personuppgiftspolicy syftar till att ge dig information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur dessa används. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på personuppgifter@mpya.se.

Om du vill bekräfta att vi behandlar personuppgifter om dig, eller få tillgång till dina personuppgifter vi kan ha om dig, vänligen kontakta oss på personuppgifter@mpya.se.

Du får även begära information om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som utanför Mpya Finance som mottagit personuppgifter från Mpya Finance; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras.

Du har rätt att korrigera förteckningen över dina personuppgifter som underhålls av oss om det är felaktigt. Du kan begära att vi raderar den data eller slutar behandla den, med förbehåll för vissa undantag. Du kan också begära att vi slutar använda dina data för direkt marknadsföring. Du har rätt att lämna in ett klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet om du har problem med hur vi hanterar dina personuppgifter, i Sverige är det Datainspektionen. Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig.

Rimlig tillgång till dina personuppgifter kommer att tillhandahållas utan kostnad för dig på begäran till oss på personuppgifter@mpya.se. Om åtkomst inte kan tillhandahållas inom en rimlig tidsram kommer vi att ge dig ett datum när informationen kommer att tillhandahållas.

Om åtkomst nekas, kommer vi att ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad.

SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom tränar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi kommer att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

Datalagring

Dina personuppgifter lagras av oss på våra servrar och på servar tillhörande av vår molntjänstleverantör, som vi anlitar, lokaliserade i Sverige.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten, eller så länge det krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. För att vi ska kunna matcha din profil mot lediga tjänster sparar vi dina personuppgifter tills du avslutar ditt konto hos Tjänsten varpå vi raderar dina uppgifter.

Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data kan exempelvis vara:

Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla Tjänsten? Detta omfattar bland annat att hålla din CV-profil sökbar för våra rekryterare och potentiella arbetsgivare, bibehålla och förbättra Tjänstens tekniska prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och bokföringsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.

Är den personliga informationen av extra känsligt slag? I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.

Har du som registrerad godkänt användning av en längre bevarandeperiod? I så fall lagrar vi informationen i enlighet med ditt tillstånd.

Har Mpya juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att lagra informationen? Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa länder, myndighetsorder om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.

För mer information om var och hur länge som vi behandlar dina personuppgifter och för mer information om dina rättigheter kring radering och dataportabilitet, vänligen kontakta oss på personuppgifter@mpya.se.

EXKLUDERAT

Tredje part-länkar: Denna Policy gäller inte för personuppgifter som du tillhandahåller till en annan användare via Tjänsten eller då du på annat sätt använder tredjepartstjänster som meddelandetjänster och betalningstjänster.

Barn: Vi samlar inte medvetet personuppgifter från minderåriga under 18 år. Om du är under 18 år, skicka inte personliga uppgifter genom Tjänsten. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att följa barnens internetanvändning och att hjälpa till att tillämpa vår personuppgiftspolicy genom att instruera sina barn att aldrig lämna personuppgifter via Tjänsterna utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att en minderårig under 18 år har lämnat personuppgifter till oss via Tjänsten, var vänlig maila oss på personuppgifter@mpya.se och vi kommer att sträva efter att ta bort den informationen från våra databaser.

Uppdatering av denna personuppgiftspolicy

Vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande vad gäller rekryteringstjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa personuppgiftsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna Personuppgiftspolicy utan föregående meddelande, annat än att denna Personuppgiftspolicy publiceras på vår webbsite. Där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt meddelande om att denna Personuppgiftpolicy har ändrats och att ditt godkännande lämnas på nytt.

Vänligen kontakta Mpya Finance kontaktperson för integritetsfrågor:

Pernilla Linge Bergdahl
010-202 26 00
personuppgifter@mpya.se