Frukostföreläsning: Uppdrag mellanchef med Helena Källerman 19 maj

Alla händelser i kalendariumet
mpya logo

mpya kalender ikon19 May 2017

Stockholm

Uppdrag Mellanchef

Välkommen till en inspirerande föreläsning under temat “Uppdrag Mellanchef” där Helena Kellerman tar dig genom olika steg, vilka alla på något sätt påverkar dig och din vardag som chef. Helena vill bidra till att du som mellanchef snabbare kommer in i ditt uppdrag, gör rätt prioriteringar, förstår din omgivning och på så sätt blir framgångsrik i ditt ledarskap.

  • Dag: Fredagen 19/5
  • Start: Frukost 07:30
  • Plats: Strandvägen 7A
  • Helena Källerman Inspirerar 08:00 – 09.00

Om Helena Källerman

Genom styrelseuppdrag och chefsposter på bland annat HP, Emerga, Sweco och Läkare Utan Gränser finns erfarenhet och kunskap om såväl strategiska som operativa frågeställningar, internationella och lokala, samt kommersiella och idella organisationsutmaningar. Helena arbetar idag med rådgivning och handledning, tillfälliga chefsuppdrag och projekt (förstudier, fasta och löpande projekt), utbildningar och föreläsningar, poddar, bloggar samt skrivit en bok.

Anmälan till Frukostföreläsningen "Uppdrag mellanchef" sker på rikard.ivert@mpya.se